Åpningstider 

Mandager: kl 12.00-20.00

Tirsdager: 08.30 til 16.00

Onsdager:  Administrasjon, innsats for Akupunkturforeningen som styreleder

Torsdager: kl 12.00-20.00

Fredager: 08.30 til 16.00