Intramuskulær stimulering er en behandlingsmetode der nåler blir brukt for å behandle smertetilstander basert på prinsipper og forståelse fra vestlig medisin. Behandlingsmetoden er utviklet av Dr Gunn og har fått stor utbredelse. I motsetning til klassisk akupunktur tar man her utganspunkt i ulike moderne medisinske tester som viser hvilke muskler og strukturer som er involvert og hvilken del av nervesystemet som er affisert. Deretter behandles musklatur i det aktuelle området og i det relevante segmentet i langs ryggraden med nåler. Prinsippet er at forkortet muskulatur ofte er årsak til smerter og redusert funksjon. Ved å nåle korrekt vil muskulaturen får økt sirkulasjon og gjenopprette en bedre funksjon. Særlig er det viktig å jobbe med den dype stabiliserende muskulaturen langs ryggraden fordi denne ofte klemmer på nerver og skaper nevropati.

Magnhild Bugge lærte denne metoden i 2005-2007 av Dr Gunn og fysioterapeut og akupunktør Ronnie Hilland i Bergen. Hun står på listen over godkjente IMS terapeuter i Norge på nettsiden for IMS Norge